Књига предмета медицинска сестра

Анатомија СМС

Можете погледати овде

Енглески језик 2 СМС

Можете погледати овде

Енглески језик 3 СМС

Можете погледати овде

Енглески језик 1 СМС

Можете погледати овде

Етика са филозофијом сестринства и права СМС

Можете погледати овде

Физиологија СМС

Можете погледати овде

Физиолошки механизми стреса и адаптације СМС

Можете погледати овде

Инфективне болести са здравственом негом СМС

Можете погледати овде

Клиничка пропедевтика СМС

Можете погледати овде

Ментално здравље СМС

Можете погледати овде

Методологија истраживања СМС

Можете погледати овде

Микробиологија са епидемиологијом СМС

Можете погледати овде

Ортопедија и трауматологија- СМС

Можете погледати овде

Патологија са патофизиологијом СМС

Можете погледати овде

Предмет завршног рада СМС

Можете погледати овде

Сестринске процедуре СМС

Можете погледати овде

Социјална медицина и здравље СМС

Можете погледати овде

Шпански језик 2 СМС

Можете погледати овде

Шпански језик 1 СМС

Можете погледати овде

Шпански језик 3 СМС

Можете погледати овде

Стручна клиничка пракса 1 Летња стручна пракса 1

Можете погледати овде

Стручна клиничка пракса 2 Летња стручна пракса 2

Можете погледати овде

Стручна клиничка пракса 3 Летња стручна пракса 3

Можете погледати овде

Увод у здравствену негу СМС

Можете погледати овде

Вештине комуникације СМС

Можете погледати овде

Завршни рад СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега 1 СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега 2 СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега 3 СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега хроничне ране и декубитуса СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега старих СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега у хематологији СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега у хирургији СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега у интерној медицини СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега у кардиологији СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега у максилофацијалној хирургији СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега у рехабилитацији СМС

Можете погледати овде

Здравствена нега у ургентним стањима СМС

Можете погледати овде

Фармакологија са токсикологијом СМС

Можете погледати овде

Прва помоћ СМС

Можете погледати овде