Општа акта

Акредитација

Можете погледати овде

Кодекс професионалне етике

Можете погледати овде

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Можете погледати овде

Правилник о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника

Можете погледати овде

Извештај о самовредновању

Можете погледати овде

Мерила за утврђивање висине школарине

Можете погледати овде

Предата документација НАТ - у за повећање броја студената СМС

Можете погледати овде

Предата документација НАТ - у за повећање броја студентата СФТ

Можете погледати овде

Предата документација НАТ - у за акредитацију ВЈ Ниш ОСС Струковна медицинска сестра

Можете погледати овде

Предата документација НАТ - у за акредитацију ВЈ Ниш ОСС Струковни физиотерапеут

Можете погледати овде

Спецификација предмета ОСС СМС

Можете погледати овде

Спецификација предмета ОСС СФТ

Можете погледати овде

Књига предмета ОСС Струковна медицинска сестра

Можете погледати овде

Књига предмета ОСС Струковни физиотерапеут

Можете погледати овде