Наставнe базe

По својој величини, структури и намени простора у објекту, Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“ испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења. Висока медицинска школа струковних студија „Свети Василије Острошки“, на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи, користи опремљен простор у наставним базама у функцији реализације практичне наставе, стручне и клиничке праксе:

Клиничко-болнички центар
Звездара, Београд

КБЦ Звездара основана је 1935. године као прва болница намењена лечењу грађана са ужег градског подручја. Од 1952 године КБЦ Звездара је наставна база Медицинског факултета, а касније постаје и наставна база Стоматолошког факултета, високих и средњих медицинских школа. Са преко 80 година дугом традицијом рада и постојања КБЦ Звездара је савремена болница која своју делатност обавља у складу са стандардима квалитетне и безбедне здравствене заштите на свим нивоима, усклађена са међународним стандардима и приближена развијеним земљама света.

Дом здравља
Звездара, Београд

Дом здравља “Звездара”, као самостална здравствена установа примарне здравствене заштите чији је оснивач Град Београд, обезбеђује основну здравствену заштиту за око 170.000 грађана општине Звездара спроводећи низ послова и задатака, међу којима се посебно издвајају: анализа здравственог стања становништва, хигијенских прилика, услова живота и рада на нивоу локалне заједнице, реализација активности за унапређење здравља, као и здравствена заштита свих популационих и специфичних група становништва, посебно највулнерабилнијих, у складу са посебним програмима превентивне здравствене заштите.

Војномедицинска академија
(Медицински факултет ВМА), Београд

ВМА је врхунска медицинска, образовна и научноистраживачка институција са међународно признатом репутацијом. Основана 1844. године данас у свом саставу има Медицински факултет који школује будуће генерације војних лекара и позната је као центар значајних научноистраживачких активности. ВМА се налази у саставу Министарства одбране и захваљујући војноj организацији и преданости запослених, призната je и награђивана као медицинска установа уређена по највишим светским стандардима. У свом саставу има 27 клиника и 17 института, дијагностичко- поликлинички центар, центар за контролу тровања, траума центар, центар хитне помоћи, центар за трансплантацију органа и костне сржи итд. У њој се школује око 400 лекара, домаћи и страни студенти, а обавља се и практична настава средњих и високих медицинских школа.

Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“

Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” је водећа високоспецијализована здравствена установа за кардиоваскуларне болести у Србији и целом региону. Број оперативних захвата на срцу и крвним судовима на овом институту већи је него у свим осталим кардиоваскуларним центрима у Републици заједно. Научноистраживачки рад на Институту, препознат у Европи и свету, доприноси највишем квалитету пружања здравствених услуга и побољшава материјални положај Института;

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска

У организационом делу Института за рехабилитацију у Београду, обавља се амбулантно-поликлиничка рехабилитација болести и повреда мишићно-скелетног и нервног система, кардиопулмоналних, реуматолошких обољења и других стања. Такође, спроводи се стационарна рехабилитација болесника са кардиолошким и плућним обољењима. У овом организационом делу је и референтни центар за балнеоклиматологију Републике Србије. Институт за рехабилитацију је сертификовани тренинг центар Борда за физикалну и рехабилитациону медицину Европе (ФМР), а уједно и наставна база за физикалну и рехабилитациону медицину Медицинског факултета у Београду и Нишу, као и база за практичну наставу високих школа струковних студија за студијску групу струковни физиотерапеут.

Градски завод за јавно здравље,
Београд

Градски завод за јавно здравље је јавно здравствена, здравствено промотивна и стручно методолошка здравствена установа, основана од стране Републике Србије, за ниво града Београда, која у складу са законом обавља социјално-медицинску, хигијенско- еколошку, епидемиолошку и микробиолошку делатност.   Завод прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке, појаве и ширења заразних и других болести, факторе ризика по здравље, организацију и рад здравствене службе и коришћење здравствене заштите.

Специјална болница за лечење цереброваскуларних обољења „Свети Сава“

Специјална болница „Свети Сава“ основана је 1930. године у Београду је високоспецијализована установа у систему здравства Града Београда и Републике Србије и наставна је база Медицинског факултета у Београду. У болници је маја 1992 године освећена Капела Светог Апостола и Јеванђелисте Луке, од стране Митрополит загребачко-љубљански господин Јована. Била је то прва капела основана при болници на простору Србије.Болница „Свети Сава је сврстана у ред установа које у пословању примењују прописане стандарде секундарне здравствене заштите из следећих области медицине и пословања: интернистичких грана – лечење пацијената и интензивна нега, ургентна медицина, радиолошка дијагностика, лабораторијска дијагностика, фармацеутска здравствена делатност, физикална медицина и рехабилитација, животна средина, људски ресурси, управљање информацијама и руковођење и стандарди управљања.