Струковни физиотерапеут

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Струковни физиотерапеут подразумева високо образовање здравствених радника које се заснива на новим приступима здрављу и здравственој политици и које захтева висок ниво компетенција. Применом савремених приступа образовању који се заснивају на заштити и унапређењу здравља и који интегришу науку, клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела, основни циљ студијског програма огледа се у школовању студената који ће својим знањем унапредити медицинску праксу, образовање и науку.

Структура студијског програма

Студијски програм струковни физиотерапеут траје три године, подељен је на шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Курикулум студијског програма обухвата 32 обавезна предмета (155 ЕСПБ) и 12 изборних предмета од којих се бирају 6 (25 ЕСПБ). У укупан број предмета укључене су и Стручна клиничка пракса 1/2/3, Летња стручна пракса 1/2/3 и Завршни рад.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање струковни физитерапеут.

Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације и препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије ОСС Струковни физиотерапеут

  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
ПРВА ГОДИНА
1 19.OF0001 Анатомија 1 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
2 19.OF0002 Физиологија 1 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
3 19.OF0003 Биофизика са биомехаником 1 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00
4 19.OF0004 Интерна медицина 1 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00
5 19.OF0I01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1   1.00 1.00 0.00 0.00 0.0 3.00
    19.OF0039 Енглески језик 1 1 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
    19.OF0040 Шпански језик 1 1 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 19.OF0I02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 1   2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
      19.OF0041 Унапређење квалитета здравствене заштите   1   АО   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   5.00
    19.OF0042 Теорија образовања одраслих 1 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00   30.00
Укупно часова наставе у блоку 22.00  
 
7 19.OF0007 Кинезиологија са кинезитерапијом 2 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
8 19.OF0008 Патологија са патофизиологијом 2 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00
9 19.OF0009 Хирургија 2 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
10 19.OF0010 Медицинска рехабилитација 2 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
11 19.OF0011 Физиотерапија 1 2 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
12 19.OF0012 Стручна клиничка пракса 1 2 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0 2.00
13 19.OF0013 Летња стручна пракса 1 2 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 34.0 2.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 0.00 54.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00   30.00
Укупно часова наставе у блоку 74.00  
 
Укупно часова по виду наставе у години 21.00 21.00 0.00 0.00 54.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 42.00   60.00
Укупно часова наставе у години 96.00  
  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
ДРУГА ГОДИНА
14 19.OF0I03 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 3   1.00 1.00 0.00 0.00 0.0 3.00
    19.OF0043 Енглески језик 2 3 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
    19.OF0044 Шпански језик 2 3 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
15 19.OF0I04 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) 3   2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
    19.OF0045 Биолошке основе понашања 3 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
      19.OF0046 Физиолошки механизми стреса и адаптације   3   АО   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   5.00
16 19.OF0016 Фармакологија са токсикологијом 3 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
17 19.OF0017 Палијативно збрињавање и менаџмент бола 3 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
18 19.OF0018 Рехабилитација у неурологији 3 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
19 19.OF0019 Основи здравствене неге 3 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00   28.00
Укупно часова наставе у блоку 22.00  
  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
20 19.OF0020 Ортопедија и трауматологија 4 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
21 19.OF0021 Специјална рехабилитација 1 4 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
22 19.OF0022 Тимски рад у физиотерапији 4 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 6.00
23 19.OF0023 Прва помоћ 4 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
24 19.OF0I05 Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) 4   1.00 1.00 0.00 0.00 0.0 3.00
    19.OF0047 Енглески језик 3 4 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
    19.OF0048 Шпански језик 3 4 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
25 19.OF0025 Стручна клиничка пракса 2 4 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0 4.00
26 19.OF0026 Летња стручна пракса 2 4 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 34.0 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 0.00 54.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00   32.00
Укупно часова наставе у блоку 74.00  
Укупно часова по виду наставе у години 21.00 21.00 0.00 0.00 54.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 42.00   60.00
Укупно часова наставе у години 96.00  
  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
ТРЕЋА ГОДИНА
27 19.OF0027 Физиотерапија 2 5 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 7.00
28 19.OF0028 Специјална рехабилитација 2 5 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 7.00
29 19.OF0029 Социјална медицина и здравље 5 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
30 19.OF0I06 Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) 5   2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
    19.OF0049 Хипербарична медицина 5 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
    19.OF0050 Физиотерапија у реуматологији 5 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00   24.00
Укупно часова наставе у блоку 20.00  
31 19.OF0031 Етика у биомедицини 6 СС 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 6.00
32 19.OF0032 Ментално здравље 6 СС 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 6.00
33 19.OF0033 Методологија истраживања 6 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
34 19.OF0034 Вештине комуникације 6 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
35 19.OF0035 Стручна клиничка пракса 3 6 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0 2.00
36 19.OF0036 Летња стручна пракса 3 6 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 34.0 2.00
37 19.OF0037 Завршни рад - стручно-истраживачки рад 6 СС 0.00 0.00 0.00 12.00 0.0 4.00
38 19.OF0038 Завршни рад - израда и одбрана 6 СС 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0 6.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 12.00 64.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 32.00   36.00
Укупно часова наставе у блоку 96.00  
Укупно часова по виду наставе у години 20.00 20.00 0.00 12.00 64.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 52.00   60.00
Укупно часова наставе у години 116.00  

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.

Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.