Струковна медицинска сестра

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Струковна медицинска сестра подразумева високо образовање здравствених радника које се заснива на новим приступима здрављу и здравственој политици и захтева висок ниво компетенција. Применом савремених приступа образовању који се заснивају на заштити и унапређењу здравља и који интегришу науку, клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела, основни циљ студијског програма огледа се у школовању студената који ће својим знањем унапредити медицинску праксу, образовање и науку.

Структура студијског програма

Студијски програм струковна медицинска сестра траје три године, подељен је на шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Курикулум обухата 38 предмета, укључујући и Стручну клиничку праксу 1/2/3, Летњу стручну праксу 1/2/3 и Завршни рад. У првој години предвиђено је 13 предмета (6 у првом семестру и 7 у другом семестру) који носе укупно 60 ЕСПБ бодова. У другој години такође је предвиђено 13 предмета (6 у првом семестру и 7 у другом семестру) који носе 60 ЕСПБ бодова. У трећој години предвиђено је 12 предмета (4 предмета у првом семестру и 8 предмета у другом семестру) укључујући Предмет завршног рада и Завршни рад који укупно носе 60 ЕСПБ бодова.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање струковна медицинска сестра.

Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације, препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Стандардима Светске здравствене организације за Европу, као и директиви 2013/55/ЕС Европског парламента и Савета Европе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије ОСС Струковна медицинска сестра

  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
ПРВА ГОДИНА
1 19.OF0001 Анатомија 1 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
2 19.OF0002 Физиологија 1 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
3 19.OM0001 Увод у здравствену негу 1 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00
4 19.OM0002 Клиничка пропедевтика 1 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00
5 19.OM0I01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.0 3.00
19.OF0039 Енглески језик 1 1 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
19.OF0040 Шпански језик 1 1 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 19.OM0I02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 1 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
19.OM0028 Здравствена нега у хематологији 1 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
19.OM0029 Здравствена нега у рехабилитацији 1 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00 30.00
Укупно часова наставе у блоку 22.00
 
7 19.OM0005 Микробиологија са епидемиологијом 2 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
8 19.OM0006 Здравствена нега 1 2 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
9 19.OM0007 Здравствена нега у интерној медицини 2 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
10 19.OF0008 Патологија са патофизиологијом 2 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00
11 19.OM0008 Здравствена нега у хирургији 2 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
12 19.OM0009 Стручна клиничка пракса 1 2 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0 2.00
13 19.OM0010 Летња летња  пракса 1 2 СС 0.00 0.00 0.00 0.00 34.0 2.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 0.00 54.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00 30.00
Укупно часова наставе у блоку 74.00
 
Укупно часова по виду наставе у години 21.00 21.00 0.00 0.00 54.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 42.00 60.00
Укупно часова наставе у години 96.00
 
  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
ДРУГА ГОДИНА
14 19.OM0I03 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 3 1.00 1.00 0.00 0.00 0.0 3.00
19.OF0043 Енглески језик 2 3 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
19.OF0044 Шпански језик 2 3 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
15 19.OM0I04 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) 3 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
  19.OM0030 Здравствена нега хроничне ране и декубитуса   3   АО   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   5.00
  19.OF0046 Физиолошки механизми стреса и адаптације   3   АО   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   5.00
16 19.OM0013 Здравствена нега 2 3 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
17 19.OF0017 Палијативно збрињавање и менаџмент бола 3 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
18 19.OM0014 Инфективне болести са здравственом негом у инфектологији 3 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
19 19.OF0016 Фармакологија са токсикологијом 3 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22.00 28.00
Укупно часова наставе у блоку 22.00
  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
20 19.OM0015 Сестринске процедуре 4 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 6.00
21 19.OF0020 Ортопедија и трауматологија 4 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
22 19.OM0016 Етика са филозофијом сестринства и права 4 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
23 19.OF0023 Прва помоћ 4 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
24 19.OM0I05 Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) 4 1.00 1.00 0.00 0.00 0.0 3.00
19.OF0047 Енглески језик 3 4 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
19.OF0048 Шпански језик 3 4 АО 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
25 19.OM0018 Стручна клиничка пракса 2 4 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0 4.00
26 19.OM0019 Летња летња пракса 2 4 СС 0.00 0.00 0.00 0.00 34.0 4.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 0.00 54.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00 32.00
Укупно часова наставе у блоку 74.00
Укупно часова по виду наставе у години 21.00 21.00 0.00 0.00 54.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 42.00 60.00
Укупно часова наставе у години 96.00
 
  Р.бр.   Шифра предмета   Назив предмета   Б   Тип Активна настава   Остали часови   ЕСПБ
П В ДОН ИР
ТРЕЋА ГОДИНА
27 19.OM0020 Здравствена нега 3 5 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 7.00
28 19.OM0021 Здравствена нега старих 5 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 7.00
29 19.OF0029 Социјална медицина и здравље 5 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
30 19.OM0I06 Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) 5 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
  19.OM0031 Здравствена нега у максилофацијалној хирургији   5   СК   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   5.00
19.OM0032 Здравствена нега у кардиологији 5 СК 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00 24.00
Укупно часова наставе у блоку 20.00
31 19.OM0023 Здравствена нега у ургентним стањима 6 СК 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 6.00
32 19.OF0032 Ментално здравље 6 СС 3.00 3.00 0.00 0.00 0.0 6.00
33 19.OF0033 Методологија истраживања 6 СС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
34 19.OF0034 Вештине комуникације 6 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00
35 19.OM0024 Стручна клиничка пракса 3 6 СК 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0 2.00
36 19.OM0025 Летња летња  пракса 3 6 СС 0.00 0.00 0.00 0.00 34.0 2.00
37 19.OM0026 Завршни рад - стручно -истраживачки рад 6 СС 0.00 0.00 0.00 12.00 0.0 4.00
38 19.OM0027 Завршни рад - израда и одбрана 6 СС 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0 6.00
Укупно часова по виду наставе у блоку 10.00 10.00 0.00 12.00 64.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 32.00 36.00
Укупно часова наставе у блоку 96.00
Укупно часова по виду наставе у години 20.00 20.00 0.00 12.00 64.00
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 52.00 60.00
Укупно часова наставе у години 116.00

Реализација наставе

Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења. Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.